Đặt gương soi đối diện với giường ngủ nên hay không?

Đặt gương soi đối diện với giường ngủ nên hay không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *