Có nên đặt gương đối diện cửa ra vào?

Có nên đặt gương đối diện cửa ra vào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *